Chytrý dům – jednoduché řešení
Jeden systém – nespočet možností

Jak ušetřit několik tisíc ročně za energie.


 

Cena energií stoupá každým rokem a největší výdaje domácnosti plynou právě za energie. Modernizace staveb, zateplení budov, plastová okna a účinnější systémy vytápění náklady na spotřebu energií snižují, ale jsou i jiné a levnější technické možnosti, které vám pomůžou snížit náklady za energie. Poradíme vám, jak můžete ročně ušetřit i několik tisíc korun. Pokud tedy s úsporami energie chcete začít hned, přečtěte si tento článek.

Tento článek není o pasivních domech, tepelných čerpadlech a fotovoltaických panelech. Popíšeme vám možnosti a produkty, které můžete instalovat i do stávajících rodinných domů, či bytů. Jedná se o technické maličkosti s velkým úsporným efektem, které si dnes může dovolit každý a návratnost investic je v řádech měsíců.

Úspory za vytápění

Dnes se pro regulaci topných okruhů běžně používá prostorový termostat v referenční místnosti, nebo ekvitermní regulace, která navíc reaguje na venkovní teplotu. Oba způsoby regulace teploty jsou dobré leda tak v tom, že vám umožní regulovat výkon kotle v závislosti na teplotě v referenční místnosti. U ekvitermní regulace navíc hodně závisí ještě na dalších parametrech daného rodinného domu, jako jsou kvalita zateplení, nadmořská výška, orientace budovy ke světovým stranám, plocha otopných těles atd. Prostorový termostat ani ekvitermní regulace vám maximální úspory nepřinese a navíc ani jeden způsob regulace neumí zohledňovat teplotní zisky z jiných zdrojů, například slunce, nebo teplo produkované domácími spotřebiči a jiných. Další nevýhodou je fakt, že popisované regulace vám nedokáží zajistit rozdílné teplotní režimy v jednotlivých místnostech.
Otopné tělesa lze účinně regulovat pomocí termostatických hlavic, kterými je osadíte (radiátory, radiátorové žebříky v koupelnách, atd.) a tím lze docílit poměrně výrazných úspor nákladů. Nabídka termostatických hlavic je dnes široká od manuálních až po digitální provedení. Některé typy jsou osazeny teplotním čidlem a ty sofistikovanější, digitální, lze propojit s digitálním termostatem v referenční místnosti, který pomůže provoz topné soustavy částečně zautomatizovat.
Správně zvolená regulace by měla zabezpečit vnitřní teplotu v místnostech, abychom se cítili příjemně a tomuto stavu se říká tepelná pohoda. Nejefektivnější a jednoznačně nejúspornější způsob regulace topení je připojení zdroje tepla a otopných těles na centrální řídicí systém. Pouze tento způsob regulace topení vám umožní nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Dle vámi definovaných časových rozvrhů se může teplota v jednotlivých místnostech měnit zcela automaticky a co víc, k centrální jednotce můžou být připojeny i další technologie, které můžou vyslat povel k regulaci teploty. Může se jednat například o situaci, kdy po odchodu z domácnosti a spuštění alarmu se teplota v celém domě sníží třeba o několik stupňů, nebo v místnosti ve které se delší dobu nevyskytujete, centrální řídicí jednotka sníží teplotu o několik stupňů. Mluvíme o malých ústupcích, které se však vyznačují velkými energetickými úsporami. Pouze centrální řídicí systém vám dokáže zajistit odběr energie, kterou opravdu potřebujete, a v každé místnosti bude přesně taková teplota, kterou si přejete.

Úspora elektrické energie

Je pravdou, že spotřeba elektrické energie u moderních domácích spotřebičů je čím dál nižší. Je ale také pravdou, že množství elektrických spotřebičů v domácnostech se neustále zvyšuje a celková spotřeba elektrické energie také, což vede ke zvyšování její ceny a to je důvod, proč byste měli úsporám elektrické energie věnovat vaší pozornost a hledat cesty k možným úsporám.
Úspor elektrické energie lze v obecné rovině dosáhnout dvěma cestami: buď vyšší energetickou účinností konkrétního spotřebiče, nebo jeho hospodárnějším využitím. Moderní domácí spotřebiče přinášejí nižší nároky na spotřebu elektrické energie díky kombinaci obou faktorů, a to jak použitím nových materiálů, konstrukčních řešení a přístupů, tak i automatizací jejich provozu, která v běžném provozu zajišťuje maximální hospodárný provoz.
Skvělým příkladem úspor spotřeby elektrické energie je osvětlení domácnosti. Po výměně tradičních žárovek za účinnější LED svítidla, jejichž chod může automaticky ovládat centrální řídicí jednotka, například v závislosti na denní době, míře osvětlenosti místnosti, nebo přítomnosti osob, lze dosáhnout významných úspor elektrické energie v řádech desítek procent oproti běžným řešením.
Nejen prostá výměna za úsporné LED svítidla přináší očekávané výsledky v úspoře elektrické energie, ale také správná regulace osvětlení v místnostech. Jednotlivá svítidla je proto vhodné připojit rovněž k centrální řídicí jednotce, která vám kromě zapnutí či vypnutí osvětlení standardními nástěnnými tlačítky a regulace intenzity osvětlení, dokáže rozsvěcet jednotlivé svítidla na základě povelu z pohybových čidel, nebo automaticky přizpůsobovat intenzitu osvětlení podle senzorů okolního světla. 
K největším spotřebičům elektrické energie v moderní domácnosti patří zejména elektrický sporák, ohřívač vody, pračka, sušička prádla, chladnička a myčka na nádobí. Kromě vyjmenovaných jsou to i spotřebiče domácí zábavy, které často zůstávají zapnuté v takzvaném úsporném režimu, ve kterém elektrickou energii spotřebovávají, i když je nevyužíváte. I na tyto nevyužívané zařízení, stejně tak i na venkovní zásuvky může dohlídnout centrální řídící jednotka, která je jednoduše odpojí od elektrické sítě, když při odchodu z domu zapnete alarm.     

Závěrem

Ve srovnání se starým elektrickým spotřebičem, moderní spotřebič ušetří více než 50 procent energie. Zařízení, která jsou jen v pohotovostním režimu mohou při promyšleném úplném vypínáním ušetřit někdy až několik tisíc korun za rok. Myslete na to, že každý stupeň teploty navíc představuje zvýšení nákladů o 6 % a pro zahřání vody na 30 stupňů je potřeba polovina energie oproti ohřevu na 50 stupňů. Má smysl investovat do efektivnějších způsobu regulace, také u stávajících rodinných domů, či bytů. 
O úsporách energií přemýšlejte komplexně. Pokud dnes ve vaší domácnosti nemáte nainstalovaný opravdu účinný řídicí systém, budete mít kromě vysokých nákladů za energie, také problémy s přetopenými místnostmi, v místnostech budete zbytečně svítit, nebo se vám závlaha bude spouštět zrovna ve chvílích, když prší. Dnes už existují cenově dostupná řešení inteligentních systémů, které vám dokáží velmi významně snížit spotřebu energií a tím vám ušetří nemalé finanční prostředky.